Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TheWellnessRoomMassages

Om onze massages zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak vastlegt bij TheWellnessRoomMassages gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatieadres en e-mailadres gevraagd.

Wij helpen niemand verder die anoniem wilt blijven. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een kort intakegesprek gehouden met de klant.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.

Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel aan onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.

Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden.

Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.

Alle massages beginnen stipt maar hebben een speling van 10 minuten maximum. Gelieve hier begrip voor te tonen indien u te laat komt, dat de therapeutes de tijd soms niet kunnen verlengen. 

Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.

Gemaakte afspraken kunnen tot 0 uur op voorhand geannuleerd of gewijzigd worden online, maar toch hanteren we 6 uur voorafgaand aan de afspraak om kosteloos te annuleren. Bij uw volgende afspraak zal u dan eerst de vorige moeten afrekenen.
Bij te laat geannuleerde of "vergeten" afspraken buiten deze termijn van 6 uur wordt de helft van uw behandeling in rekening gebracht door onze therapeuten. 

Ook in geval van ziekte kunnen we op deze regel geen uitzonderingen maken. Gemaakte afspraken kunnen ook telefonisch geannuleerd worden. Annulaties die op tijd verlopen via e-mail of telefonisch zullen ook als geldig aanvaard worden en zullen volgens geen kosten aangerekend worden.

Betaling van facturen kan niet online of via overschrijving uitgevoerd worden. Enkel in onze praktijken is er eventueel de optie om contant af te rekenen. Facturen dienen meteen na de behandeling te worden betaald door particulieren en door bedrijven. Als de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is TheWellnessRoomMassages genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.

Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €50,00. Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herberekend dient te worden. Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan TheWellnessRoomMassages, met facturen en/of bedragen verschuldigd door TheWellnessRoomMassages aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door TheWellnessRoomMassages. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft TheWellnessRoomMassages het recht haar verdere prestaties op te schorten.

Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot op de vervaldatum.

TheWellnessRoomMassages is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door TheWellnessRoomMassages. Klanten die hier toch naar vragen worden intern op een zwarte lijst bijgehouden en zijn niet meer welkom.

In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage in de praktijk, wordt hij/zij meteen verzocht de praktijk te verlaten. TheWellnessRoomMassages behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgave van een reden.

De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je TheWellnessRoomMassages niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.

Alle geschillen dienen rechtstreeks met de freelance therapeutes besproken en opgelost te worden in de praktijk zelf. Indien u er met de therapeute niet aan uit komt gelieve te mailen naar barbara@the-wellness-room.be

De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door TheWellnessRoomMassages.

Het privacyreglement is van toepassing.

Privacy Policy 

Privacy policy TheWellnessRoomMassage, gevestigd aan Amerikalei 202, 2000 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: www.the-wellness-room.be Amerikalei 202, 2000 Antwerpe +32 3 257 77 327 Barbara Kerckhaert  is de Functionaris Gegevensbescherming van TheWellnessRoomMassage. Zij is te bereiken via barbara@the-wellness-room-be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TheWellnessRoomMassage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via barbara@the-wellness-room.be, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken TheWellnessRoomMassage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • TheWellnessRoomMassage analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • TheWellnessRoomMassage volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • TheWellnessRoomMassage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren TheWellnessRoomMassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden TheWellnessRoomMassage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

TheWellnessRoomMassage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken TheWellnessRoomMassage gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

TheWellnessRoomMassage gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 • Google: TheWellnessRoomMassage maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.
 • Tracking: TheWellnessRoomMassage gebruikt een cookie om de advertentieprestaties
 
Locatie Antwerpen

Arthur goemaerlei 50 Antwerpen

Openingstijden
Ons team staat 7 dagen per week voor u klaar!

Boek online
 • Ma 09:30-22:00
 • Di 09:30-22:00
 • Wo 09:30-22:00
 • Do 09:30-22:00
 • Vr 09:30-22:00
 • Za 09:30-22:00
 • Zo 09:30-22:00

ook geopend op zon- en feestdagen

Locatie Hoogstraten

Bredaseweg 32 Hoogstraten

Openingstijden
Ons team staat  7 dagen per week voor u klaar!

Boek online
 • Ma 09:30-22:00
 • Di 09:30-22:00
 • Wo 09:30-22:00
 • Do 09:30-22:00
 • Vr 09:30-22:00
 • Za 09:30-22:00
 • Zo 09:30-22:00

ook geopend op zon- en feestdagen

Afspraak maken Cadeaubon Extra beschikbaarheid aanvragen