• Boekingsvoorwaarden bij The Wellness Room

  Algemene voorwaarden TheWellnessRoomMassages

  Om onze massages zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak vastlegt bij TheWellnessRoomMassages gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

  Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatieadres en e-mailadres gevraagd.

  Wij helpen niemand verder die anoniem wilt blijven. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een kort intakegesprek gehouden met de klant.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.

  Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel aan onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.

  Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden.

  Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.

  Alle massages beginnen stipt maar hebben een speling van 10 minuten maximum. Gelieve hier begrip voor te tonen indien u te laat komt, dat de therapeutes de tijd soms niet kunnen verlengen. 

  Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.

  Gemaakte afspraken kunnen tot 0 uur op voorhand geannuleerd of gewijzigd worden online, maar toch hanteren we 6 uur voorafgaand aan de afspraak om kosteloos te annuleren. Bij uw volgende afspraak zal u dan eerst de vorige moeten afrekenen.
  Bij te laat geannuleerde of "vergeten" afspraken buiten deze termijn van 6 uur wordt de helft van uw behandeling in rekening gebracht door onze therapeuten. 

  Ook in geval van ziekte kunnen we op deze regel geen uitzonderingen maken. Gemaakte afspraken kunnen ook telefonisch geannuleerd worden. Annulaties die op tijd verlopen via e-mail of telefonisch zullen ook als geldig aanvaard worden en zullen volgens geen kosten aangerekend worden.

  Betaling van facturen kan niet online of via overschrijving uitgevoerd worden. Enkel in onze praktijken is er eventueel de optie om contant af te rekenen. Facturen dienen meteen na de behandeling te worden betaald door particulieren en door bedrijven. Als de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is TheWellnessRoomMassages genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.

  Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €50,00. Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herberekend dient te worden. Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan TheWellnessRoomMassages, met facturen en/of bedragen verschuldigd door TheWellnessRoomMassages aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door TheWellnessRoomMassages. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft TheWellnessRoomMassages het recht haar verdere prestaties op te schorten.

  Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot op de vervaldatum.

  TheWellnessRoomMassages is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

  Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door TheWellnessRoomMassages. Klanten die hier toch naar vragen worden intern op een zwarte lijst bijgehouden en zijn niet meer welkom.

  In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage in de praktijk, wordt hij/zij meteen verzocht de praktijk te verlaten. TheWellnessRoomMassages behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgave van een reden.

  De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je TheWellnessRoomMassages niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.

  Alle geschillen dienen rechtstreeks met de freelance therapeutes besproken en opgelost te worden in de praktijk zelf. Indien u er met de therapeute niet aan uit komt gelieve te mailen naar barbara@the-wellness-room.be

  De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door TheWellnessRoomMassages.

  Het privacyreglement is van toepassing.

Locatie Antwerpen

Arthur goemaerlei 50 Antwerpen

Openingstijden
Ons team staat 7 dagen per week voor u klaar!

Boek online
 • Ma 09:30-22:00
 • Di 09:30-22:00
 • Wo 09:30-22:00
 • Do 09:30-22:00
 • Vr 09:30-22:00
 • Za 09:30-22:00
 • Zo 09:30-22:00

ook geopend op zon- en feestdagen

Locatie Hoogstraten

Bredaseweg 32 Hoogstraten

Openingstijden
Ons team staat  7 dagen per week voor u klaar!

Boek online
 • Ma 09:30-22:00
 • Di 09:30-22:00
 • Wo 09:30-22:00
 • Do 09:30-22:00
 • Vr 09:30-22:00
 • Za 09:30-22:00
 • Zo 09:30-22:00

ook geopend op zon- en feestdagen

Afspraak maken Cadeaubon Extra beschikbaarheid aanvragen