• Informatie omtrent last minute behandelingen

  Al onze last minute vrije plaatsen worden geadverteerd op onze instagram en facebook stories, adhv kortingscodes. Het is slechts toegestaan per klant éénmaal dezelfde kortingscode in te boeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten te wijten aan het reserveringssysteem. In alle gevallen worden onze algemene voorwaarden toegepast. 

 • Annuleringsvoorwaarden

  ANNULERINGSVOORWAARDEN
  Wil je toch nog je afspraak wijzigen? Dan kan je dit nog uiterlijk 6 uur voor aanvang van de afspraak, online verzetten {{reschedule_link}} . Wij behouden uw voorschot en plannen geen nieuwe afspraak met behoud van voorschot in, wanneer u niet 6 u op voorhand cancelt of wanneer u gewoon niet naar uw afspraak komt. 

 • Reschedule/ Cancel appointment

  RESCHEDULE/ MOVE THE HOUR OR DATE, OR CANCEL ENTIRELY

  May we ask you to change or cancel your appointment at least 6 hours in advance. If you have booked something incorrectly, or if you just want to cancel/cancel, do this online here {{cancel_link}} or {{reschedule_link}}

  If this does not work, please give us a call on 03 257 77 32 or chat. 

  Please note, if you cancel later than 6 hours in advance by e-mail or telephone, we keep your deposit and do not plan a new appointment whereby you can use the former deposit. If you cancel on time, we can use your deposit and schedule a new appointment with it. We do not refund deposits.

 • Nuttige info te lezen voor uw behandeling start

  NUTTIGE INFO SAMENGEVAT. NIET LEZEN OP EIGEN RISICO :-)

  • Wij zijn verhuisd naar het herenhuis ernaast, nr. 202
  • Wij werken met trouwe freelance professionals. Je kan een voorkeurstherapeute opgeven, maar je kan jouw therapeute niet claimen. Wat wil zeggen dat het door eventuele interne verschuivingen mogelijk is dat we je afspraak bij een andere therapeute inplannen. 

  •  Is jouw behandeling al op voorhand betaald? Vergeet dan zeker geen betalingsbewijsje te laten zien of mee te nemen, zo niet ga je alsnog gevraagd worden de behandeling af te rekenen.

  • Graag even de naam van je therapeute vermelden bij binnenkomst, en die van jezelf :)

  • Niet al onze freelancers hebben bankcontact, neem voor de zekerheid cash mee, meer info in deze email.

  • Moet je in quarantaine of heb je plots COVID gekregen? Of kan je door andere omstandigheden niet komen op je afspraak? Dan staat in onze algemene voorwaarden vermeld dat het voorschot behouden wordt door Wellness Room, en u 6 weken de tijd heeft om een nieuwe afspraak via e-mail in te plannen via barbara@the-wellness-room.be. In geen geval wordt het voorschot terug gestort. 

  • Wij hebben een externe receptie, bij binnenkomst wordt je dus niet opgewacht, maar wel zeker verwacht :)  je kan gewoon doorlopen naar het overdekt terras op het gelijkvloers.
  • Parkeren kan je in onze privé parking, zie parking FAQ

  • Vraag gerust een drankje voor of na uw behandeling, je kan bij ons nog even na-genieten op het terras of binnen.

  • Te laat of iets tussengekomen? Kies zelf een ander tijdstip en reschedule online 6u op voorhand via deze mail. {{reschedule_link}} of vraag onze telefoniste om voor jou te reschedulen 03 257 77 32 of via de chat.

  • Beetje te laat, file, last minute wijziging, bel of chat met onze telefoniste 03 257 77 32 en vraag of ze het zet bij de boekingsnotities, zodat uw therapeute op de hoogte is, wij werken met gedeelde notities tussen receptie en therapeutes.

  • Heeft u en duo-behandeling? Dan heeft u uiteraard 2 therapeutes gereserveerd, ook al ziet u maar 1 hoofdtherapeute in deze mailing staan.

 • Usefull info to read before your treatment starts

  USEFUL INFO SUMMARY. DO NOT READ AT YOUR OWN RISK :-)

  • We have moved to the mansion next door, no. 202

  • We work with loyal freelance professionals. You can specify a preferred therapist, but you cannot claim your therapist. This means that due to possible internal shifts it is possible that we schedule your appointment with another therapist.

  •  Has your treatment already been paid for in advance? Don't forget to show or bring proof of payment, otherwise you will still be asked to pay for the treatment.

  • Please mention the name of your therapist on arrival, and your own :)

  • Not all our freelancers have bank contact, just to be sure, bring cash, or QR code/smartphone with home banking.

  • Do you have to quarantine or did you suddenly get COVID?  Or are there other circumstances why you can't make it to your appointment? Then our general terms and conditions state that the advance will be retained by Wellness Room, and you have 6 weeks to schedule a new appointment by e-mail to barbara@the-wellness-room.be. Under no circumstances will the deposit be refunded.

  • We have an external reception, so you will not be met upon arrival, but you will certainly be expected :) you can just walk through to the covered terrace on the ground floor.

  • You can park in our private parking, info in this email.
  • Feel free to ask for a drink before or after your treatment, you can enjoy a while on the terrace or inside the WRoom with us.

  • Too late or something intervened? Choose a different time yourself and reschedule online 6 hours in advance via this email. {{reschedule_link}} or ask our operator to reschedule for you 03 257 77 32 or via chat.

  • Bit late, traffic jam, last minute change, call or chat with our operator 03 257 77 32 and ask if she puts it in the booking notes, so that your therapist is aware, we work with shared notes between reception and therapists.

  • Do you have a duo treatment? Then you have of course reserved 2 therapists, even if you only see 1 main therapist in this mailing.

  • We are not responsible for forgotten or lost items in the wellness room. 

 • Parking and Route info

  PARKING & ROUTE DETAILS
  Avoid parking stress or long searches for payment terminals and park your car for free in our parking garage at Pacificatiestraat (carrefour parking).

  Ask your therapist for a free exit badge: your own responsibility ;-). You still have to return this electronic badge afterwards. You can enter the car park simply by taking a ticket in the car park itself!(

  ATTENTION: You do NOT have to be in the Carrefour store for an exit ticket or to ask for a discount!) Walk out of the car park, turn to the right, cross the tram stop, walk across the square and turn to the right until you arrive at us . This is a 3 minute walk.

 • Reception/Welcome

  RECEPTION
  Enter through the green door with the billboard for The Wellness Room and Huidtherapie Zuid. Please ring the bell and state your name. You wear your mouth mask on arrival. We no longer have a receptionist on location, but remotely ;-) You can arrange a lot with us by telephone and e-mail, and the payment can be made directly to your therapist. So you do not have to register at the desk, but can simply walk to our garden to find a place inside or on the terrace, your therapist will welcome you there. Our therapists are responsible for your personal welcome and the smooth running and handling of your appointment.

 • Payment information

  PAYMENT

  Please pay Cash or with QR code/smartphone directly to your therapist.

  Attention, not all our therapists have QR code scanning or Bankcontact, so it is best to bring cash just to be sure, if not there is a KBC cash OUT machine across the street from The Wellness Room (290 meters - 4 minutes)

  ( In the case of DUO or treatment in a (small) group, we always ask you to split the payment and only pay your own therapist. So if you want to pay for several people, this must be paid 'per therapist'.

  If you want to pay everything in advance, that is possible, buy a gift voucher via our website and hand over this gift voucher at your appointment. To schedule an appointment with a voucher, you should contact us in order not to pay a deposit. 

  Payment with a gift Check is also possible (gift voucher received).

 • Support your locals!

  SUPPORT YOUR LOCALS
  We only work with highly motivated and specialized independent therapists. We come a long way with mutual trust and respect. Mouth masks are worn here and everyone is healthy, we urge you to ask the same: come to your appointment healthy and with a mouth mask. We no longer need to mention that We and You wash our hands. Every customer gets new tablecloths,... and now enjoy :-)

 • Support your locals

  SUPPORT YOUR LOCALS
  Wij werken enkel met zeer gedreven en gespecialiseerde zelfstandige therapeutes. Met wederzijds vertrouwen en respect komen we een heel eind. Hier worden mondmaskers gedragen en is iedereen gezond, wij vragen van u met aandrang hetzelfde: kom gezond en met een mondmasker naar uw afspraak. Dat Wij en U de handen wassen hoeven we niet meer te vermelden. Iedere klant krijgt nieuwe tafelbekleding,... en nu genieten maar :-) 

 • Info over je ontvangst/ aanmelding bij The Wellness Room

  ONTVANGST
  Kom binnen via de groene deur met het reclamebord van The Wellness Room en Huidtherapie Zuid. Gelieve aan te bellen en uw naam te melden. Bij binnenkomst draagt u uw mondmaskertje. Wij hebben géén receptioniste op locatie meer, wel op afstand ;-) u kan telefonisch en via e-mail veel met ons regelen, en de betaling kan rechtstreeks aan uw therapeute. U hoeft zich dus niét aan de balie aan te melden, maar kan gewoon naar onze tuin doorlopen om daar een plaatsje uit te zoeken binnen of op het terras, uw therapeute komt u daar verwelkomen. Onze therapeutes staan in voor uw persoonlijke ontvangst en vlotte verloop en afhandeling van uw afspraak.

 • Betalingsinfo


  Gelieve rechtstreeks aan uw therapeute Cash te betalen. Opgelet, niet al onze therapeutes hebben QR code scannen of Bankcontact, u neemt dus het beste voor de zekerheid cash mee, zo niet is er een KBC cash OUT automaat aan de overkant van The Wellness Room (290 meter - 4 minuten)

  ( In geval van DUO of behandeling in (kleine) groep, vragen wij altijd de betaling te splitsen en enkel uw eigen therapeute te betalen. Wanneer u dus voor meerdere personen wil betalen, dient dit 'per therapeut' afgerekend te worden.

  Wil je graag al op voorhand alles betalen? Dat kan, koop dan via onze website een kadobon en geef deze kadobon af op je afspraak. Staat het juiste bedrag er niet tussen, stuur dan gerust een mailtje naar receptie@the-wellness-room.be zodat we u een betalingsuitnodiging kunnen mailen.

  Betalen met een gift Cheque kan ook (ontvangen kadobon). 

 • Wijziging aan boeking

  Wanneer je reeds hebt geboekt bij ons en nog graag iets wenst te wijzigen kan je dit doorgeven telefonisch of via mail. Wanneer je een extra behandeling wenst toe te voegen is dit alleen mogelijk mits beschikbare plaatsen in onze agenda. Neem tijdig contact op en wij zorgen voor een oplossing!

 • Covid of Quarantaine?

  Moet je in quarantaine of heb je plots COVID gekregen? Gelieve de quarantaine te respecteren en ook bij Covid of griep symptomen niet op je afspraak te komen. Het kan ook zijn dat jouw therapeute cancelt om deze redenen. In beide gevallen wordt uw voorschot behouden door Wellness Room, en heeft u 6 weken de tijd om een nieuwe afspraak via e-mail in te plannen via barbara@the-wellness-room.be. In geen geval wordt het voorschot terug gestort.

 • Ik wil mijn afspraak (laten) reschedulen

  Je kan je afspraak wijzigen van uur of datum, indien de agenda dit toelaat, en je dit minimum 6 uur opvoorhand doet. Je kan dit zelf via de reschedule link in je bevestigingsmail, die werkt tot 6uur voor aanvang, maar je kan ook vragen op de chat/telefoon of wij iets voor je kunnen regelen. Voorschot terugstorten wordt niet gedaan, maar mits op tijd geannuleerd, kan je het behouden en een nieuwe datum inplannen.

 • Kadobon matters

  U kan een kadobon aankopen bij The wellness Room. Staat het juiste bedrag er niet tussen voor de behandeling die je wil schenken? Helaas hebben wij vaste bedragen voor de kadobonnen, wat je wel kan doen is er natuurlijk meerdere kopen, eentje van 50, 10 en 20 euro bijvoorbeeld samen maakt ook 80 euro ;-)

  Je kadobon is multi inzetbaar zowel voor onze wellness room als de aparte website huidtherapiezuid met huidverbetering.

  De kadobon heeft geen uiterlijke geldigheidsdatum, maar gelieve wel te komen zolang de wellness room bestaat ;-).

  Heb je de kadobon niet ontvangen digitaal, kijk dan even in je spam box of mail naar barbara@the-wellness-room.be dan mailen we een duplicaat.

  Heb je liever geen digitaal exemplaar maar een papieren versie? Dan kan je via book online op the-wellness-room.be de dienst inboeken: kadobon komen kopen zo maken wij 5 minuutjes tijd voor jou, we rekenen wel 5 euro extra voor een papieren exemplaartje. 
  Zonder afspraak kunnen we je helaas niet verder helpen.

  Wil je toch snel een kadobon bekomen? TIP: Digitale kadobonnen hebben een ordernummer, je kan die ook op een leuk zelfgemaakt kaartje schrijven! Heb je de verkeerde naam ingevuld op de kadobon? Geen stress, de naam maakt niet uit, wel het ordernummer, die wordt afgevinkt eenmaal gebruikt bij ons.

  Heb je een factuur ontvangen van je kadobon aankoop maar wil je de gegevens ervan veranderen? Mail dan naar barbara@the-wellness-room.be aub.

  Heb je een kadobon gekregen van iemand van The Wellness Room maar je houdt niet van massages of beauty behandelingen, nee, helaas, we geven geen geld terug, in dit geval kan je 'm volgend jaar met kerst aan iemand anders wegschenken ;-)

 • Instagram Korting | The Wellness Room

  Via instagram sturen wij soms instagram kortingscodes door op onze stories, zodat u nog last minute zelf online kan inboeken met de code in de mededeling van de boeking. 

 • Voorschot terug storten?

  Kan je niet op je afspraak komen? Het kan ook zijn dat jouw therapeute cancelt om een bepaalde dringende reden. In beide gevallen wordt uw voorschot behouden door Wellness Room, en heeft u 6 weken de tijd om een nieuwe afspraak via e-mail in te plannen via barbara@the-wellness-room.be. In geen geval wordt het voorschot terug gestort.

 • Kan ik met bankcontact betalen?

  Betalingen

  We aanvaarden cash of betalingen met de smartphone/QR code. De betaling vindt plaats rechtstreeks met uw therapeute in The Wellness Room op haar eigen rekening, aangezien wij met freelancers werken.

  Er is geen terminal van bankcontact in The Wellness Room, u kan dus niet pinnen, of dus met een tradititoneel bankcontact toestel betalen.

  Onze therapeutes ontvangen de gelden op hun smartphone met QR code. U kan ook met hun overeenkomen het bedrag op hun eigen rekening over te schrijven. 

  Al onze therapeutes hebben toegang tot het kanaal van de voorschotten, om op te zoeken hoeveel voorschot u heeft betaald, maar het is ook handig dit even zelf te tonen indien mogelijk. 

 • Is het mogelijk het volledige bedrag al op voorhand te betalen?

  U kan zeker het volledige bedrag op voorhand betalen. U hoeft dit alleen maar door te geven aan onze telefoniste/ chat/ email.

  Wanneer u een boeking heeft gemaakt krijgt u een automatische bevestigingsmail. Hierin wordt niet standaard gevraagd naar het resterende bedrag nadat u het voorschot heeft betaald. 

  Wij dienen dit resterende bedrag naar u door te mailen, via een aparte factuur. Eens voldaan, hebben alle therapeutes zicht op alle stortingen die u gedaan heeft. 

 • Kadobon | The Wellness Room

  Wanneer u graag een kadobon wenst aan te kopen kan dit online via de homepage van The Wellness Room, via de knop kadobonnen. U ontvangt deze dan onmiddellijk in uw mailbox. 

  Een afspraak maken met een kadobon code? Dat kan, via onze chat/ telefonische dienst, zodat u geen voorschot dient te betalen.

 • Uitgebreid advies ter plaatse

  Wil je graag verder advies over welke behandeling het meest geschikt is voor jou? Dit kan gaan van massage tot gelaatsverzorging. 

  Geen zorgen, ter plaatse kan je een babbeltje doen met jouw therapeute. Zolang je een tijdslot hebt gereserveerd, komt het meestal wel goed en kunnen ze ter plaatse nog veel voor je doen qua wijzigingen of advies. 

 • Hoe verloopt de duomassage?

  De duomassage neemt plaats in dezelfde kamer door 2 masseuses, op 2 behandeltafels die naast elkaar staan. Wie wenst mag BH/ ondergoed aanhouden. Ondergoed moet altijd aanblijven. BH mag uit, zoniet zal uw therapeute de bandjes achteraan losmaken voor de rugmassage.

 • Het is mijn eerste keer massage, hoe gaat men precies te werk?

  U kan advies vragen aan uw therapeute over welke massage het meest geschikt is voor u. Zo kan u uw massage op maat laten maken. De masseuse zal u vragen plaats te nemen op de behandeltafel. U kan zich eerst rustig omkleden. Wij vragen u uw ondergoed aan te houden. Bij aanvang van de massage wordt u eerst bedekt met een grote handdoek. Daarna zal de masseuse starten met de rug of de benen te masseren.

 • Welke massage is het meest geschikt voor mij?

  U kan zich het beste laten adviseren ter plaatse door onze masseuses. Vervolgens zullen onze therapeutes de geschikte massage voor u aanbevelen. Vraag gerust uitleg! In onze online tool zal u zien dat bij iedere massage een korte uitleg staat, zodat we u al op weg helpen te kiezen. 

 • Voorzien wij eigen badlinnen tijdens de arrangementen ?

  Wij voorzien alle badlinnen die jullie nodig hebben. U hoeft dus niets mee te nemen wanneer u een arrangement of behandeling heeft geboekt bij ons.
  Wat u alleen dient te doen is uzelf meenemen en volledig proberen ontspannen.

 • Parkeren bij The Wellness Room

  Vermijd parkeer-stress of lang zoeken naar betaalautomaten en parkeer je auto gratis in onze parkeergarage van de Pacificatiestraat (parking carrefour). Gratis uitrijbadge vragen aan uw therpeute: eigen verantwoordelijkheid ;-). U dient deze elektronische badge nog terug te brengen na afloop. De parking binnenrijden kan gewoon door een ticketje in de parking zelf te nemen! (OPGELET: U dient NIET in de Carrefour-winkel te zijn voor een uitritkaart noch korting te vragen!) Wandel de parking uit, draai naar rechts,steek de tramhalte over, wandel over het pleintje en draai af naar rechts tot u bij ons aankomt. Dit is 3 minuten wandelen.

 • Hoe geraak ik tot in the wellness room?

  Nuttige info voor uw navigatie/ gps:  U kan het beste in uw GPS Baron d’Hanislaan ingeven of Emiel Banningsstraat. Deze straten bevinden zich juist op de hoek van de Wellness Room. Helaas vindt geen enkele GPS de Amerikalei nr 202. Het systeem stuurt u terug de tunnel in richting Gent of Breda terwijl u boven de tunnel moet blijven aan de rechterkant, tot aan het adres Amerikalei 202.

  Parkeer opties:

  Optie 1: Gratis parking gebruiken van de Wellness Room : (3 minuten wandelen). U rijdt binnen in de openbare parking in de Gijzelaarsstraat (Carrefour parking) en vervolgens kiest u een plaats. Wanneer u naar buiten wenst te rijden vraagt u tijdens het afrekenen de parkings – abonnementskaart aan de receptie waarvoor u uw identiteitskaart af geeft. U dient nog even binnen te springen in The Wellness Room om de parkings-abonnementskaart in te ruilen voor uw identiteitskaart (liefst binnen het kwartier). Opgelet, na 19:30u kan u deze parking niet meer gebruiken.

  Optie 2: parkeren in de buurt, opgelet, u moet hiervoor betalen aan de stad, via SMS.

  Optie 3: Parkeren in de betalende parking : Parking gerechtshof: (3,5 minuten wandelen).

 • Hoeveel op voorhand moeten we aanwezig zijn op onze afspraak?

  Wanneer u 10 minuten op voorhand aanwezig bent kan u nog genieten van een kruidenthee/glaasje water in onze wachtruimte.

 • Hoeveel op voorhand moeten we reserveren?

  U kan mits beschikbaarheid nog dezelfde dag reserveren. Check ook altijd onze last minutes online!

 • Wat als ik te laat kom op mijn afspraak?

  Wanneer u een behandeling bij ons heeft geboekt, raden wij u aan om 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Tijdens u aan het wachten bent kan u een kruidenthee/ glaasje water drinken in onze ontvangstruimte. Gelieve ons telefonisch te contacteren in geval van ophouding zodat we weten wanneer we u mogen verwelkomen. Bent u te laat, kan u dit doorgeven op ons nummer 032577732 of via onze live chat, en worden onze therapeuten hierover ingelicht. In geen geval wordt er korting gegeven op uw behandeling en ook het voorschot wordt niet terug gestort. Als de agenda het toelaat, zullen de therapeuten er alles aan doen om de afspraak later te starten en deze later te laten doorlopen. Indien dit niet mogelijk is zal u gevraagd worden het volledige bedrag af te rekenen ook al is de behandelduur ingekort geweest. Als u beslist niet meer te willen/kunnen komen, dan storten wij het voorschot ook niet meer terug. In overleg met onze therapeutes, kunnen wij de afspraak eventueel voor u verzetten. 

Hallo, waarmee kunnen wij u helpen?
Type hieronder uw bericht voor direct contact.
Last minutes